Nowości branżowe


Zapraszamy do naszego serwisu poświęconego temowizji

www.ir-termowizja.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audyt energetyczny

 

Nasza firma oferuje trzy rodzaje audytów energetycznych

 

 

1. Pełny audyt energetyczny

Jest opracowaniem wykonanym zgodnie z formą i zasadami finansowania w ramach Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Opracowanie jest wymagane również przy staraniu się o środki z innych funduszy (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, Funduszy UE). W przypadku tego typu opracowań, zawsze wykonujemy wizje lokalną i pomiary na budynku.

 

2. Uproszczony audyt energetyczny

Opracowanie jest wykonywane w oparciu o ankietę, którą do Państwa przesyłamy. Jeżeli posiadacie Państwo dokumentację arch-bud, instalacji c.o., prosimy o jej przesłanie do nas. Dla tego typu audytów nie wykonujemy wizji lokalnej i pomiarów na Państwa budynku.

 

Orientacyjny koszt uproszczonego audytu energetycznego wynosi:

            400 zł brutto – dla budynku jednorodzinnego
            800 zł brutto – dla budynku wielorodzinnego

 

Audyt uproszczony nie pozwala na staranie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych.

 

W przypadku zlecenia przez Państwa, Pełnego audytu energetycznego w terminie 90 dni po otrzymaniu audytu uproszczonego, od ceny pełnego audytu energetycznego zostanie odjęta cena audytu uproszczonego.

 

3. Wstępny audyt energetyczny

Jest wstępną oceną budynku. Przygotowujemy taką ocenę w oparciu o ankiety przesyłane przez Państwa. Efektem jest ocena Państwa budynku (1-2 str.). Ankieta jest całkowicie bezpłatna.