Nowości branżowe


Zapraszamy do naszego serwisu poświęconego temowizji

www.ir-termowizja.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujemy

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Audyty energetyczne: więcej>>
  • pełne, uproszczone, wstępne.
  • dla: budynków, sieci c.o. i c.w.u. oraz źródeł ciepła
  • dla potrzeb: banków, WFOŚiGW, NFOŚiGW i innych funduszy

 • Audyty remontowe
 • Dokumentacje dla potrzeb zmiany mocy zamówionej
 • Bilanse mocy i energii
 • Oceny oddziaływania na środowisko i obliczenia efektu ekologicznego
 • Plany uciepłownienia
 • Badania z zakresu wentylacji (np. pomiarów krotności wymiany powietrza)
 • Oceny efektów i poprawności wykonania termomodernizacji
 • Badania termowizyjne:
  • budynków, sieci ciepłowniczych
  • instalacji c.o., c.w.u.
  • instalacji i rozdzielni elektrycznych
  • nieszczelności instalacji
  • zawilgoceń przegród budowlanych

Oferujemy

 • Pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla inwestycji preekologicznych:
  • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb banków
  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla potrzeb, WFOŚiGW, NFOŚiGW, funduszy UE
  • Opracowanie dokumentacji dla potrzeb innych źródeł finansowania np. Fundusze UE, ESCO
  • Pomoc w całej procedurze pozyskania środków


 • Pomoc we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii
 • Weryfikacje audytów energetycznych
 • Doradztwo w zakresie termomodernizacji budynków
 • Opracowanie wieloletnich planów termomodernizacji dla Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot itp.
 • Przygotowanie założeń i projekt planu zaopatrzenia gminy w ciepło
 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb programów likwidacji niskiej emisji
 • Sporządzanie Inwentaryzacji arch.
 • Wykonywanie projektów arch-bud.
 • Przygotowanie kosztorysów