Nowości branżowe


Zapraszamy do naszego serwisu poświęconego temowizji

www.ir-termowizja.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

 

1.
Monitoring wybranych parametrów budynku a audyt energetyczny  - [Monitoring of selected building parameters and energy audit], M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // Rynek Instalacyjny. - 2003 nr 12 s. 75-79.
2.
M. Filipowicz, J. Markiewicz, M. Surówka, Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkoli, a wentylacja i zapewnienie komfortu cieplnego, Problemy jakości powietrza wewnętrznego w  Polsce, Warszawa 2002
3.
M. Filipowicz, M. Surówka, Wentylacja, a oszczędność energii, Nafta & Gaz Biznes 5/2003. s.58-62
4.
Znaczenie monitoringu wybranych parametrów budynku dla procedury audytu energetycznego - [Importance of selected building parameters monitoring for energy auditing] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // W: IX [Dziewiąte] ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii : konferencja naukowo-techniczna : Zakopane-Kościelisko 21-23 maja 2003 / red. Julian Sokołowski, Jacek Zimny. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2003. - S. 339-349.
5.
M. Surówka, Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych cz 1., Nafta & Gaz Biznes 12/2002. s.53-56
6.
M. Surówka, Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych cz 2., Nafta & Gaz Biznes 1-2/2003. s.75-78
7.
M. Surówka, Energia, a oszczędność, Nafta & Gaz Biznes 9/2003. s.75-78
8.
M.Boruchowska, A Guła, M. Surówka, Energieeffiziente Universit, ECOCAMPUS  Project at the University of Mining and Metallurgy  in Kraków" Austria, Graz, 28-9.IX.98 Austria
9.
A.Guła, J. Markiewicz, M. Osewska, M. Surówka Niskonakładowe podejście do oszczędzania energii cieplnej. Przegląd komunalny 10/2000, str. 94-98, Poznań,  Wrzesień 2000 Poznań
10.
A.Guła, J. Markiewicz, M. Surówka, i inni, Jak  oszczędzać energię cieplną przy ograniczonych środkach finansowych, Broszura wydana nakładem GEF, USAID i FEWE Kraków, sierpień 2000
11.
Najlepiej szanować energię : niskonakładowe sposoby oszczędzania energii cieplnej - niska emisja i tworzenie miejsc pracy - [Best to save of energy] / Mariusz FILIPOWICZ, Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA // Ekoprofit (Katowice). - 2003 nr 1 s. 14-20. - Bibliogr. s. 19-20
12.
Niskonakładowe podejście do oszczędzania energii cieplnej : projekt Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID - [Low-cost approach to saving heat energy] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Małgorzata Osewska, Maciej SURÓWKA // Przegląd Komunalny : dodatek. - 2000 nr 10 s. 94-98
13.
Mitigation of climate change and job creation by promotion of low cost measures to save energy in space heating in Poland / Adam GUŁA, Maciej SURÓWKA, Jacek Markiewicz, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energy conservation in buildings and community systems : 50. executive committee meeting : technical presentations : Krakow, November 7, 2001 / ed. Stanisław Mierzwiński ; Silesian Technical University, Gliwice. Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology ; International Energy Agency. - Gliwice : STU DHVDRT, 2001. - S. 103-109. - Bibliogr. s. 109, Abstr.
14.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Nowy Sącz : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
15.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Trzcianka : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
16.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Olsztynek : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
17.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Lubań : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
18.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Białystok : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
19.
Demonstracja niskonakładowych metod oszczędzania ciepła w budynkach oraz wzmocnienie lokalnego potencjału wykonawczego firm mogących oferować usługi w tym zakresie dla miasta Krapkowice : wskazania wynikające z projektu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Demonstration of low-cost methods of saving heat energy in buildings and strenghtening the local companies offering such services] / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków
20.
Development of city-wide energy efficiency investment plans for partner cities, demonstrations, and professional strengthening of local SMEs towards offering thermorenovation services : final report on the project : (USAID contract 181-G-00-97-00323) : for the period October 1997-August 2000 / Adam GUŁA, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Małgorzata Osewska, Maria Stankiewicz, Łukasz Pytliński, Mariusz FILIPOWICZ, Arkadiusz Figórski. - Kraków : [s. n.], 2000.
21.
Jak oszczędzać energię przy ograniczonych środkach finansowych? : projekt demonstracyjny Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD oraz Światowego Funduszu na Rzecz Środowiska GEF - [Saving energy with limited financial resources : a demonstration project of USAiD and GEF] / oprac. zespół Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Jacek Markiewicz, Maciej SURÓWKA, Łukasz Pytliński [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Paliw i Energii ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków FEWE ; Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ``Energie Cites''. Kraków
22.
Metodologia planowania przedsięwzięć energooszczędnościowych w skali miasta w oparciu o zasadę zintegrowanego planowania przy ograniczeniach środków finansowych : raport dla Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAiD - [Methodology of planning city-wide the energy efficiency investments using IRP approach in the situation of limited financial resources : report for USAiD] / Adam GUŁA, Łukasz Pytliński, Maciej SURÓWKA, Jacek Markiewicz, Mariusz FILIPOWICZ, Mirosław KWIATKOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie ; Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Kraków